PROOF Adviseurs delen kennis

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over de laatste actualiteiten omtrent samenwerkingsvraagstukken? Interesse in opkomende trainingen en bijeenkomsten? Benieuwd naar onze publicaties? U vindt het op deze pagina.

Dag van de Mantelzorg

Vandaag is het de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar, maar wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend en verdient waardering. Daarom staan wij vandaag even stil bij de circa vijf miljoen mantelzorgers die in Nederland zorgen voor naasten, familie of geliefden. Ondanks dat […]

Masterclass Intergemeentelijk ondernemerschap

PROOF Adviseurs biedt in samenwerking met de Universiteit Utrecht, UBRivierenland, Consillium Pro en ICTRecht de Masterclass Intergemeentelijke ondernemerschap aan. In de Masterclass krijgen professionals handvatten uitgereikt voor het organiseren en uitvoeren van innovatieve samenwerkingsprojecten en het maken van verantwoorde keuzes. Docenten uit de wetenschap en de praktijk delen in de masterclass nieuwe ontwikkelingen en inzichten […]

Rekenkameronderzoek jeugdhulp

De samenwerking in jeugdhulp kan nog beter. Veel gemeenten zoeken naar de juiste rol binnen de jeugdhulp en hoe ze grip en sturing kunnen houden. Uiteindelijk is het één groot samenwerkingsvraagstuk tussen gemeenten en zorgorganisaties. De gemeente Lelystad wil ook haar rol en plek binnen de samenwerking verbeteren, zodat er betere hulp ontstaat voor de […]

Nieuwe collega: Anna Haarhuis

Begin oktober is Anna Haarhuis ons team komen versterken. Anna is begonnen als junior adviseur en heeft net haar master Bestuurskunde afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. We zijn erg blij met Anna’s komst en heten haar van harte welkom bij PROOF Adviseurs. Onze nieuwe collega stelt zich hier uitgebreider aan u voor.

Rekenkameronderzoek informatiepositie verbonden partijen

De gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp hebben de onderzoeksrapportage: “De werking van samenwerking Onderzoek naar de informatiepositie van de raad bij verbonden partijen in de gemeenten Leiden en Leiderdorp” ontvangen. In het afgelopen jaar hebben wij het onderzoek voor de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp uitgevoerd. We concludeereden dat de basis van de informatievoorziening aan de raad op […]

Coachings- en trainingsaanbod uitgebreid met MBTI

Ons coachings- en trainingsaanbod is sinds kort uitgebreid en verdiept met MBTI. Onze adviseurs Florian Theissen en Jacky Jee zijn MBTI-gecertificeerd en kunnen deze methodiek toepassen in coaching en trainingen in teamverband en individueel. MBTI staat voor de Myers-Brigss Type Indicator en is de meest populaire persoonlijkheidsvragenlijst ter wereld. MBTI wordt onder meer ingezet persoonlijke […]

Evaluatie Reclamecode Alcoholhoudende Dranken

PROOF Adviseurs heeft samen met Ecorys in opdracht van ZonMw een evaluatie uitgevoerd naar de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). Deze evaluatie vond plaats naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord dat in 2018 door meer dan 70 maatschappelijke organisaties werd ondertekend. Het Preventieakkoord heeft onder meer ten doel problematisch alcoholgebruik tegen te gaan en in […]

Columnreeks ontmoetingen: de wethouder

Ontmoetingen Samenwerking kunnen we vanuit verschillende perspectieven bekijken: motieven, relaties, processen en vormen. Maar samenwerken is altijd mensenwerk. Wie maken en maakten in Nederland de samenwerking? In de serie ontmoetingen deelt adviseur Maarten Hageman herinneringen uit zijn jarenlange ervaringen met bestuurders, ambtenaren en adviseurs. De wethouder Mijn eerste wethouder was, wat je tegenwoordig zou noemen, een mensenmens. Dergelijke jeukwoorden bestonden […]

Krachtige ESF+ samenwerking biedt one-stop-shop voor arbeidsmarktregio’s

PROOF Adviseurs, Nehem, ffiqs (beiden onderdeel van de PNO Groep) en Ecorys bundelen de krachten om arbeidsmarktregio’s optimaal te ondersteunen bij de ontwikkeling van projecten voor het nieuwe ESF+ programma. ESF+ vraagt om brede inzet van kennis en ervaring In de afgelopen periode hebben wij de ontwikkeling van het nieuwe ESF-programma op de voet gevolgd. […]

Verhouding gemeenschappelijke regeling en dienstverlenings overeenkomst

Steeds vaker krijgen wij als samenwerkingsexperts de vraag wat de verhouding is tussen een gemeenschappelijke regeling en de ook wel bekende dienstverleningsovereenkomst. Dit was ook het geval bij een vraagstuk omtrent de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreken, waarin wij gezamenlijk met Pels Rijcken een eenduidig advies opleverden over de verhouding tussen deze beide […]

Columnreeks ontmoetingen: de burgemeester

Ontmoetingen Samenwerking kunnen we vanuit verschillende perspectieven bekijken: motieven, relaties, processen en vormen. Maar samenwerken is altijd mensenwerk. Wie maken en maakten in Nederland de samenwerking? In de serie ontmoetingen deelt adviseur Maarten Hageman herinneringen uit zijn jarenlange ervaringen met bestuurders, ambtenaren en adviseurs. De Burgemeester Mijn eerste burgemeester was, wat je tegenwoordig zou noemen, […]