PROOF Adviseurs delen kennis

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over de laatste actualiteiten omtrent samenwerkingsvraagstukken? Interesse in opkomende trainingen en bijeenkomsten? Benieuwd naar onze publicaties? U vindt het op deze pagina.

Raad van State adviseert: maak Wcw socialer en duurzamer!

Op 22 april verscheen het langverwachte advies van de Raad van State over de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Het advies lezende kan geconcludeerd worden dat er op onderdelen een nadere motivering moet plaatsvinden. Zo is de Afdeling van mening dat de noodzaak tot publiek meerderheidsbelang onvoldoende gemotiveerd wordt. Als kader worden het Unierecht en […]

Onderzoek klimaatadaptatie

Overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte zijn belangrijke opgaven om Nederland klimaatbesteding en waterrobuust te maken. Om deze opgaven het hoofd te bieden werken overheden en maatschappelijke organsiaties samen aan Regionale Adaptatie Strategieën (RAS). Samen met Bureau 7TIEN hebben wij de doeltreffendheid en doelmatigheid van de samenwerking van het waterschap Rivierenland in hun RAS-verbanden onderzocht. Uit […]

PROOF Adviseurs uitgeroepen tot beste adviesbureau gemeentesector

PROOF Adviseurs is in 2023 uitgeroepen tot één van de leidende spelers in de gemeentesector. Consultancy.nl rankt elk jaar de beste adviesbureaus van Nederland. Dit doen zij o.a. op basis van dienstverlening in de sector Gemeente, de meningen van opdrachtgevers en consultants actief in de branche, reputatie, benchmarks van analisten, awards en erkenningen, online voetafdruk […]

Blog Samenwerken en de Omgevingswet

Nog ruim twee weken! Dan is het eindelijk zover: de Omgevingswet treedt vanaf 1 januari as. inwerking. Er is reikhalzend naar uitgekeken en de verwachtingen zijn hoog. Er komt meer ruimte voor ontwikkeling. “Nee, mits” wordt “ja, tenzij”. En oh ja, mocht u het gemist hebben; die ene nieuwe Omgevingswet staat bol van de interbestuurlijke […]

Scan Samenwerkingscultuur

Doe mee aan de scan en krijg inzicht in de samenwerkingscultuur van uw samenwerkingsverband. Met de uitkomsten bent u in staat om uitdagingen op het relationele vlak het hoofd te bieden en de gezamenlijke opgave te realiseren.

Workshops ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers

PROOF Adviseurs geeft workshops om aan de slag te gaan met de ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers. Deze workshops zijn ontwikkeld door ESTI. Deze ketenaanpak hebben wij ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS, aangezien organisaties soms nog onvoldoende bewust zijn wie mantelzorgers zijn en wat het betekent om mantelzorger te zijn. Ook is er veel onbekendheid over en versnippering van het ondersteuningsaanbod. Gevolg hiervan is dat mantelzorgers té vaak niet gezien worden en […]

Visie Sportsector op arbeidsmarkt

Op 1 juni is de visie op de toekomst van de arbeidsmarkt sport vastgesteld door de deelnemers aan de Human Capital Agenda tafel. De sector, waarin 100.000 mensen werken, kenmerkt zich door veel kleine CAO’s, te veel kleine banen, gemiddeld mindere arbeidsvoorwaarden dan in aanpalende sectoren en een (te) hoge uitstroom op jonge leeftijd. De deelnemers […]

Landelijke bekendmaking ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers

Daar is die dan: de ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers. Mantelzorgers zijn niet alleen onmisbaar voor zorg- en welzijn voor anderen. Zij zijn vaak ook mensen met een hulpvraag. Twee jaar lang hebben wij in opdracht van het ministerie van VWS de ketenaanpak depressiepreventie ontwikkeld en pilots gelopen in de gemeente Midden-Drenthe, in Overschie binnen de […]

Onderzoek regionale samenwerking leren en werken

Mbo-instellingen houden met veel creativiteit een toereikend aanbod van mbo-opleidingen in stand. Dit aanbod is echter om een aantal redenen kwetsbaar. PROOF Adviseurs en Berenschot hebben hier samen, in opdracht van de landelijke Commissie macrodoelmatigheid mbo, onderzoek naar uitgevoerd. Eén van de hoofdconclusies van het onderzoek is dat het in stand houden van een toegankelijke publieke […]

Implementeer de gewijzigde Wgr met onze ondersteuning

Het jaar 2023 is het jaar waarin samenwerkingsverbanden aan de slag gaan om hun gemeenschappelijke regeling Wgr-proof te maken. De Wet gemeenschappelijke regeling is gewijzigd waardoor alle gemeenschappelijke regelingen voor 1 juli 2024 gewijzigd moeten worden. Door de uitgebreide besluitvormingsprocedure is het extra van belang om tijdig te starten. In dit artikel beschreven we wat […]