Workshops ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers

Wat gaan we doen tijdens de workshop?  

In de workshop gaan wij, aan de hand van de door ons ontwikkelde handreiking, aan de slag met de regionale of lokale ketenaanpak. De workshop helpt ketenpartijen om de ketenaanpak concreet te vertalen naar de regionale of lokale context door middel van een rollenspel. De deelnemers gaan aan het werk met de bouwstenen en rollen waardoor kansen en verbeterpunten van de ketensamenwerking inzichtelijk gemaakt. Er wordt gewerkt met realistische casussen, waarbij het perspectief van de mantelzorger centraal staat. Na de workshop zijn de deelnemers in staat om gezamenlijk een succesvolle ketensamenwerking depressiepreventie bij mantelzorgers op te zetten.  

Voor wie is de workshop?  

De workshop is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn bij organisaties die mantelzorgers ondersteunen. Denk hierbij onder andere aan gemeenten, mantelzorgsteunpunten, (zorg)professionals, welzijnsorganisaties, huisartsenpraktijken, GGZ-instellingen. Kortom iedereen die een rol speelt bij de ondersteuning van mantelzorgers en zich in wil zetten om de mentale gezondheid van mantelzorgers te versterken. 

Hoelang duurt de workshop?  

De workshop duurt een dagdeel en kan in de ochtend of middag plaats vinden. De dag, tijdstip en locatie wordt in overleg met u bepaald (m.u.v. de landelijke bijeenkomst).  

Zijn er kosten aan verbonden? 

Voor de regionale workshop stemmen we de kosten graag met u af, aangezien dit o.a. afhankelijk is van u specifieke wensen.  

Hoe kan ik mij opgeven?  

U kunt hier uw interesse opgeven. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.  

Meer informatie 

Bekijk onze folder of neem contact op met onze adviseur Florian Theissen of Lianneke den Toom.