• Samenwerking op maatschappelijke opgaven
    vraagt om een bijzondere aanpak!

PROOF Adviseurs is als adviesbureau gespecialiseerd in samenwerking op maatschappelijke opgaven

Wij adviseren, faciliteren, begeleiden, ondersteunen en doen onderzoek bij samenwerkingsvraagstukken vanuit de maatschappelijke opgave. Bij samenwerkingsvraagstukken is organisatieadvies nodig met oog voor de extra complexiteit. Dat is onze bijzondere expertise.

Wij begeleiden en adviseren bij het realiseren van een nieuw samenwerkingsverband, maar net zo goed bij het verder ontwikkelen van bestaande samenwerkingsverbanden. Hiervoor voeren wij ook evaluaties en andere onderzoeken uit naar specifieke samenwerkingsvragen. De inhoud staat daarbij voor ons altijd centraal.

Wij combineren kennis van bestuurlijk-juridische aspecten met de bijbehorende strategische vragen, het benodigde procesmanagement, met financiering en bekostigingsarrangementen, dienstverleningsconcepten en culturele en relationele aspecten.

Actueel

Onze Diensten

Onze Thema’s

Sociaal domein

Benieuwd naar wat onze adviseurs voor uw organisatie kunnen betekenen?

Onze Projecten

Jeugd
Haven Rotterdam