• Over ons

PROOF Adviseurs is als organisatieadviesbureau gespecialiseerd in samenwerking in de publieke sector. Wij adviseren, faciliteren, begeleiden, ondersteunen en doen onderzoek bij samenwerkingsvraagstukken vanuit de maatschappelijke opgave. Bij samenwerkingsvraagstukken is organisatieadvies nodig met oog voor de extra complexiteit. Dat is onze bijzondere expertise. Op deze pagina maakt u kennis met onze visie, onze missie en onze adviseurs.

De visie van PROOF Adviseurs

Samenwerking kent altijd een complexiteit die andere organisatievraagstukken in de publieke sector niet kennen. Verschillende partijen komen samen om een maatschappelijke opgave te realiseren. Iedere deelnemer heeft zijn eigen verwachtingen, uitgangspunten, doelen en belangen. Dat kan ingewikkeld zijn, omdat dit niet automatisch aansluit bij de andere deelnemers. Toch is er iets wat de partijen verbindt. Ze weten dat ze elkaar nodig hebben. Wat binnen de eigen organisatie vanzelfsprekend is aan organisatiecultuur en procedures, moet in de samenwerking opnieuw worden ontwikkeld.

Samenwerkingsverbanden vragen daarmee om een bijzondere aanpak en altijd om maatwerk. Om op gestructureerde wijze aandacht te schenken aan alle belangrijke onderdelen van samenwerkingsvraagstukken hebben wij een denkmodel ontwikkeld voor good governance.

De essentie van het denkmodel (zie figuur hiernaast) is een integrale, interdisciplinaire, gefaseerde en continue benadering van governance. Als de institutionele governance, procedurele governance en relationele governance in evenwicht zijn en de inhoud optimaal ondersteunen is er sprake van ‘good governance’.  Institutionele governance is de passende samenwerkingsvorm, van ‘licht’ tot ‘zwaar’. Procedurele governance zijn bijvoorbeeld de wijze van communicatie, informatie, en besluitvorming. Met relationele governance bedoelen we het samenspel tussen mensen en (in) organisaties. Dit is de samenwerkingscultuur.  Samenwerking gaat niet altijd vanzelf. Goede afspraken, elkaar vertrouwen en begrijpen, het organiseren van de ‘klik’ tussen personen is daarom cruciaal voor succesvolle samenwerking.

De antwoorden op de vragen ‘waarom, wie, wat en hoe’ stellen we steeds om de drie elementen van governance optimaal in te kunnen vullen. Daarbij verloopt samenwerking via verkennen en vertalen, via verbinden naar vastleggen.

De missie van PROOF Adviseurs

PROOF Adviseurs wil met haar opdrachten een bijdrage leveren aan effectieve samenwerking op maatschappelijke opgaven. Veel van die opgaven laten zich alleen realiseren als verschillende organisaties de handen ineen slaan. Samenwerking beperkt zich daarbij zeker niet alleen tot samenwerkingsverbanden in klassieke zin tussen overheidsorganisaties, maar is net zo goed samenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en onderwijs. Wij richten ons op deze samenwerking omdat wij dit belangrijk vinden, gemerkt hebben dat wij kunnen bijdragen, en zeker ook omdat wij dat met plezier doen.

PROOF Adviseurs heeft de kennis en vaardigheden in huis die nodig zijn op alle onderdelen voor samenwerkingsopdrachten in huis. Vaak werken we ook samen met andere partners, dat past bij ons als samenwerkingsspecialisten en dat vinden we leuk. Vanuit de overtuiging dat een vraagstuk altijd verschillende kanten heeft, werken we in teams vanuit verschillende perspectieven, kennis en vaardigheden die elkaar versterken. Op die manier, geredeneerd vanuit onze visie, leveren wij meerwaarde.

Maak kennis met al onze adviseurs!

PROOF Adviseurs zijn denkers en doeners. Wij weten van aanpakken en nemen de tijd voor door-denken. Wij zijn strategen met oog voor de implementatie en uitvoerders met een helikopter-view. Onze adviseurs zijn creatief en ook planmatig; grondig en ook doelgericht; kritisch en ook toegewijd. Wij geloven in wederzijds vertrouwen tussen partijen, redelijkheid en billijkheid, daad bij het woord en een integrale benadering. Onze adviseurs hebben verschillende specialismen. Het samenstellen van een passend team voor een samenwerkingsvraagstuk is altijd maatwerk.

Marieke Rorijs

Marieke Rorijs

junior adviseur

✆ 06-19355870

Florian Theissen

Florian Theissen

managing partner en senior adviseur

✆ 06-18683499

Henk Bakker

Henk Bakker

partner en senior adviseur

✆ 06-13000603

Jacky Jee

Jacky Jee

senior adviseur

✆ 06-38317815

Jan Willem Botter

Jan Willem Botter

adviseur

✆ 06-82270712

Laura Huntjens

Laura Huntjens

managing partner en senior adviseur

✆ 06-12600619

Lianneke den Toom

Lianneke den Toom

junior adviseur

✆ 06-57449172

Maarten Hageman

Maarten Hageman

senior adviseur

✆ 06-40770328

Jos Poeder

Jos Poeder

junior adviseur

✆ 06-19716014

Maartje de Rond

Maartje de Rond

adviseur

✆ 06-15308721

Maarten Waleboer

Maarten Waleboer

senior adviseur

✆ 06-19012730

Rob de Greef

Rob de Greef

senior adviseur

✆ 06-23168602

Ilse Wesseling-Roos

Ilse Wesseling-Roos

junior adviseur

✆ 06-57823918

Thy Pham

Thy Pham

senior adviseur

✆ 06-81093616

Andrew Harijgens

Andrew Harijgens

senior adviseur

✆ 06-51391710