• PROOF Adviseurs

PROOF Adviseurs is als organisatieadviesbureau gespecialiseerd in samenwerking in de publieke sector. Wij adviseren, faciliteren, begeleiden, ondersteunen en doen onderzoek bij samenwerkingsvraagstukken vanuit de maatschappelijke opgave. Bij samenwerkingsvraagstukken is organisatieadvies nodig met oog voor de extra complexiteit. Dat is onze bijzondere expertise. Op deze pagina maakt u kennis met onze visie, onze missie, onze adviseurs en onze samenwerkingspartners.

De visie van PROOF Adviseurs

Onze maatschappij staat voor grote en complexe uitdadingen. Transformaties in het sociaal domein, duurzaamheid en energietransitie, arbeidsmarkt, participatiesamenleving, inclusiviteit en gelijkere kansen kunnen alleen in samenwerking worden gerealiseerd. Samenwerking kent altijd een complexiteit die andere organisatievraagstukken in de publieke sector niet kennen. Iedere deelnemer heeft namelijk zijn eigen verwachtingen, uitgangspunten, doelen en belangen. Dat kan ingewikkeld zijn, omdat dit niet automatisch aansluit bij de andere deelnemers. Toch is er iets wat de partijen verbindt. Ze weten dat ze elkaar nodig hebben. 

Samenwerking vraagt daarom om een bijzondere aanpak en om maatwerk. Om op gestructureerde wijze aandacht te schenken aan alle belangrijke onderdelen van samenwerkingsvraagstukken hebben wij een denk- en werkmodel ontwikkeld voor good governance.

De essentie van het denk- en werkmodel (zie figuur hiernaast) is een integrale, interdisciplinaire, gefaseerde en continue benadering van governance. Dit vraagt het bijeebrengen van institutionele, procedurele en relationele governanceInstitutionele governance is de passende samenwerkingsvorm, van ‘licht’ tot ‘zwaar’. Procedurele governance zijn bijvoorbeeld de wijze van communicatie, informatie, en besluitvorming. Met relationele governance bedoelen we het samenspel tussen mensen en (in) organisaties. Dit is de samenwerkingscultuur.  Elkaar vertrouwen en begrijpen, het organiseren van de ‘klik’ tussen personen is daarom cruciaal voor succesvolle samenwerking. Wanneer de institutionele, procedurele en relationele governance in evenwicht zijn en de inhoud optimaal ondersteunen is er sprake van ‘good governance’.

De antwoorden op de vragen ‘waarom, wie, wat en hoe’ stellen we steeds om de drie elementen van governance optimaal in te kunnen vullen. Daarbij verloopt samenwerking via verkennen en vertalen, via verbinden naar vastleggen.

De missie van PROOF Adviseurs

PROOF Adviseurs wil met haar opdrachten een bijdrage leveren aan effectieve samenwerking op maatschappelijke opgaven. Veel van die opgaven komen alleen tot stand als verschillende organisaties de handen ineenslaan. Samenwerking zijn daarbij zeker niet alleen tot samenwerkingsverbanden in klassieke zin tussen overheidsorganisaties, maar ook samenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en onderwijs. Wij richten ons op deze samenwerking omdat wij dit belangrijk vinden, gemerkt hebben dat wij kunnen bijdragen, en zeker ook omdat wij dat met plezier doen.

Diversiteit

PROOF Adviseurs heeft de kennis en vaardigheden in huis die nodig zijn op alle onderdelen voor samenwerkingsopdrachten. Ook werken we vaak samen met andere partners. Daarbij vinden wij het belangrijk om aansluiting te vinden bij diverse actuele thema’s in de maatschappij. Met verschillende perspectieven werken we graag in divers samengestelde teams, waar iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt. Wij waarderen juist verschillen om het verschil te kunnen maken als team. Dat maakt ons werk leuker, beter en innovatiever. Op die manier, geredeneerd vanuit onze visie, leveren wij meerwaarde.

Maak kennis met al onze adviseurs!

PROOF Adviseurs zijn denkers en doeners. Wij weten van aanpakken en nemen de tijd voor door-denken. Wij zijn strategen met oog voor de implementatie en uitvoerders met een helikopter-view. Onze adviseurs zijn creatief en ook planmatig; grondig en ook doelgericht; kritisch en ook toegewijd. Wij geloven in wederzijds vertrouwen tussen partijen, redelijkheid en billijkheid, daad bij het woord en een integrale benadering. Onze adviseurs hebben verschillende specialismen. Het samenstellen van een passend team voor een samenwerkingsvraagstuk is altijd maatwerk.

Jan Willem Botter

Jan Willem Botter

adviseur

✆ 06-82270712

Florian Theissen

Florian Theissen

managing partner en senior adviseur

✆ 06-18683499

Lianneke den Toom

Lianneke den Toom

adviseur

✆ 06-57449172

Andrew Harijgens

Andrew Harijgens

partner en senior adviseur

✆ 06-51391710

Laura Huntjens

Laura Huntjens

managing partner en senior adviseur

✆ 06-12600619

Nada Temelkov

Nada Temelkov

junior adviseur

✆ 06-22723510

Maarten Waleboer

Maarten Waleboer

senior adviseur

✆ 06-19012730

Michelle de Vries

Michelle de Vries

adviseur

✆06-10151489

Patrick van der Velden

Patrick van der Velden

senior adviseur

✆ 06-15450949

Sophie Koolma

Sophie Koolma

junior adviseur

✆ 06-45051939

Maarten Hageman

Maarten Hageman

senior adviseur

✆ 06-40770328

Sasha Gontcharova

Sasha Gontcharova

werkstudent

✆ 06-57831522

PROOF Adviseurs werkt samen met