Scan Samenwerkingscultuur

Doe mee aan de scan en krijg inzicht in de samenwerkingscultuur van uw samenwerkingsverband. Met de uitkomsten bent u in staat om uitdagingen op het relationele vlak het hoofd te bieden en de gezamenlijke opgave te realiseren.

Samenwerking is essentieel voor organisaties die werken aan maatschappelijke opgaven. Want de meeste maatschappelijke opgaven kunnen alleen worden gerealiseerd door handen ineen te slaan. Toch gaat samenwerking niet altijd vanzelf, dat is ook bekend. Verschil in opvattingen, doelen, beelden en ook organisatiecultuur kunnen uitdagingen worden voor het realiseren van de gemeenschappelijke opgave.

Voor de meeste organisaties die samenwerken staat vast: de genoemde uitdagingen kun je oplossen door een goede samenwerkingscultuur. Goede onderlinge relaties, vertrouwen, openheid, commitment, belangen op tafel, korte lijnen, informeel overleg et cetera. We kunnen de adviezen die wij aan onze klanten geven zo naast elkaar leggen. In de afgelopen jaren kregen wij dan ook weleens de vraag: hoe maak je die relationele governance van samenwerking dan meetbaar, hanteerbaar, toepasbaar?

Over die vraag hebben PROOF Adviseurs en Statisfact samen nagedacht. Ons antwoord is een ‘Scan Samenwerkingscultuur’. Wij zoeken hiervoor vijf samenwerkingsverbanden als eerste klanten (launching customers). Met jullie doorlopen wij het volgende traject:

  1. Intakegesprek over jullie samenwerkingscultuur.
  2. Uitnodigen van respondenten voor de vragenlijst (bestuurlijk, managerial en ambtelijk niveau). De vragenlijst kost maximaal 10 minuten van jullie tijd.
  3. Analyse van de gegevens en omzetten in formats om de uitkomsten te presenteren (flow-charts, tabellen, factsheet etc.).
  4. Individueel terugkoppelgesprek, inclusief samen onderzoeken van mogelijke acties.
  5. Benchlearning, samen met andere samenwerkingsverbanden neemt u deel aan een sessie om onderlinge inzichten en kennis uit te wisselen.

Kortom wilt u met een ervaren en multidisciplinair team van specialisten:

  • Inzicht verkrijgen in de samenwerkingscultuur binnen uw samenwerkingsverband?
  • Kennis delen met anderen en leren van elkaar?
  • En dit tegen een gereduceerd tarief en beperkte tijdsinspanning?

Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact met u op.