Save the date: 3e landelijke bijeenkomst depressiepreventie bij chronisch zieken

Save the date 11 januari 2024 tussen 9.30 en 12.30 uur voor de derde landelijke bijeenkomst voor de ‘Ketenaanpak preventie en terugdringen van depressies bij chronisch zieken.’ De bijeenkomst wordt digitaal gehouden via Microsoft Teams. 

Lees meer

Workshops ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers

Lees meer