De centrumregeling aanbestedingsrechtelijk getoetst?

Een trend die wij de afgelopen tijd signaleren is de opleving van de centrumregeling als samenwerkingsvorm tussen gemeenten. Zo zien wij een toename van het aantal centrumregelingen dat gesloten wordt, bijvoorbeeld ten behoeve van samenwerking tussen gemeenten op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Met deze opleving is het zaak om de aandacht ook (opnieuw?) te vestigen op de aanbestedingsrechtelijke aspecten van de centrumregeling. Taken die gemeenten voor elkaar uitvoeren op basis van een centrumregeling overstijgen namelijk vaak de Europese drempelbedragen en dienen in beginsel te worden aanbesteed. In de praktijk zien wij dat er dan een beroep wordt gedaan op de horizontale samenwerking als uitzondering op de aanbestedingsplicht. Maar mag dat eigenlijk wel? Lees meer