Raad van State adviseert: maak Wcw socialer en duurzamer!

Op 22 april verscheen het langverwachte advies van de Raad van State over de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Het advies lezende kan geconcludeerd worden dat er op onderdelen een nadere motivering moet plaatsvinden. Zo is de Afdeling van mening dat de noodzaak tot publiek meerderheidsbelang onvoldoende gemotiveerd wordt. Als kader worden het Unierecht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opgevoerd.

Lees meer