Samenwerken in ketens of in netwerken: wat is het verschil? (1/3)

Publieke organisaties werken steeds vaker in ketensamenwerkingen om maatschappelijke opgaven op gebied van onderwijs, gezondheidszorg en welzijn effectief aan te pakken.

Ik ben Marieke Rorijs en sinds juni 2021 werkzaam als junior adviseur bij PROOF Adviseurs. In een drietal blogs zet ik de kenmerken en succesfactoren voor het inrichten van een effectieve ketensamenwerking uiteen. Mijn masterscriptie over de succesfactoren binnen ketensamenwerkingen neem ik hiervoor als basis. In dit onderzoek heb ik, aan de hand van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, gekeken naar de relatie tussen de ontwerpkenmerken van een ketensamenwerking en de proceseffectiviteit. Het onderzoek is uitgevoerd binnen ketensamenwerkingen rondom verschillende maatschappelijke thema’s, zoals depressiepreventie, onderwijs en (jeugd)zorg. Ook de ketenaanpakken voor depressiepreventie bij mantelzorgers en mensen met een chronische ziekte, die PROOF Adviseurs ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Milieu, vielen binnen de scope van het onderzoek.

Lees meer

Hybride werken bij PROOF

PROOF Adviseurs werkt, net zoals veel publieke organisaties en adviesbureaus, in een hybride werkomgeving. In de afgelopen paar maanden heb ik, Matthia Goedegebuur, mij vastgebeten in de hybride werkomgeving van PROOF Adviseurs. Ik voerde een onderzoek uit naar de kansen en uitdagingen van hybride werken in de werkomgeving van het adviesbureau. Dit in het kader van mijn stage bij PROOF Adviseurs voor mijn bachelor Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In deze blog staan mijn bevindingen centraal.

Lees meer

Herindeling Amsterdam Weesp

Op 24 maart is de herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam een feit. De gemeente Weesp is daarmee een apart stadsgebied van de gemeente Amsterdam. In de afgelopen twee jaar hebben wij de gemeenten Weesp en Amsterdam geadviseerd over het uit- en toetreden bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsvormen.

Lees meer

Beeldvorming over regionale samenwerking

Gisteren was het weer zo ver, de inwoners van Nederland mochten naar de stembus om volksvertegenwoordigers te kiezen voor het bestuur dat het meest dichtbij staat. De gemeente is van oudsher een (mede-)overheid, die taken uitvoert die haar toebedeeld worden in nationale wetgeving, maar ook autonome taken heeft. Sinds de invoering van het dualisme in 2002 wordt ook op lokaal niveau beter onderscheid gemaakt tussen volksvertegenwoordiging en wetgevende macht enerzijds en bestuur en uitvoerende macht anderzijds.

Lees meer