Hybride werken bij PROOF

PROOF Adviseurs werkt, net zoals veel publieke organisaties en adviesbureaus, in een hybride werkomgeving. In de afgelopen paar maanden heb ik, Matthia Goedegebuur, mij vastgebeten in de hybride werkomgeving van PROOF Adviseurs. Ik voerde een onderzoek uit naar de kansen en uitdagingen van hybride werken in de werkomgeving van het adviesbureau. Dit in het kader van mijn stage bij PROOF Adviseurs voor mijn bachelor Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In deze blog staan mijn bevindingen centraal.

Wat weten we al?

Hybride werken, het nieuwe werken, telewerken, afstandswerken: al jaren, ook voor de coronalockdowns, wordt er door onderzoekers én werkgevers nagedacht over de invulling van een werkomgeving waarbij locatie geen dominante rol speelt. Onderzoekers zoeken vooral naar invloeden van een hybride werkomgeving; wat doet thuiswerken met arbeidsproductiviteit? Wat doet thuiswerken met de organisatiebetrokkenheid? Hoe vinden werknemers een balans tussen thuis en kantoor?

Tijdens de coronalockdowns werd het hybride werken voor werkgevers een hot item: hoe richt ik als werkgever een hybride werkomgeving succesvol in? Tijdens mijn zoektocht naar onderzoeken over hybride werken vielen mij een drie aspecten op:

  • In een hybride werkomgeving hebben werknemers een grotere kans op professionele isolatie. Dit zijn alle vormen van isolatie buiten sociale isolatie. Denk aan; het ontbreken van ‘leren’ van collega’s op de werkvloer, het door fysieke afwezigheid niet kunnen participeren in teamvorming en het missen van middelen om thuis het werk op hetzelfde niveau uit te voeren.
  • De juiste invulling van hybride werken biedt kansen voor het vinden van een betere werk-privé balans.
  • De afweging welk werk en welke overleggen wel en niet hybride georganiseerd worden is verschoven. Specifiek voor adviesbureaus geldt dat een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een belangrijke component is voor het uitvoeren van opdrachten. Hierdoor komt de vraag naar voren wanneer digitaal contact het meest effectief is en wanneer fysiek contact beter is.

Waar staan we nu?

Met het bovenstaande in het achterhoofd heb ik gesproken met partners en adviseurs van PROOF Adviseurs. Stuk voor stuk inspirerende gesprekken waaruit ik een mooie situatieschets van het huidige hybride werken bij PROOF Adviseurs kon maken.

In de eerste plaats vielen mij de goede faciliteiten van PROOF Adviseurs op. Het kantoor is recentelijk verbouwd en kent geschikte werkruimtes voor zowel fysieke als digitale afspraken. Daarnaast hebben alle adviseurs een thuiswerkbudget om middelen aan te schaffen om thuis hun werk goed uit te voeren. De kansen die hierdoor ontstaan, om zowel efficiënt als effectief te werken, sluiten uitstekend aan bij de aard van het adviesbureau: werknemers zijn in staat gefocust thuis te werken en het kantoor te zien als ontmoetingsplek én prettige werkplek.

Tegelijktijdig zie ik een mogelijk risico op ontwikkelingsisolatie. Door niet tegelijkertijd als team fysiek op kantoor aanwezig te zijn vindt er minder kennisuitwisseling plaats. Tijdens mijn stage zag ik groeiende bewustwording hiervoor ontstaan onder de adviseurs. Door het versoepelen van de coronamaatregelen gingen adviseurs met meer regelmaat op kantoor werken. Ik zag ook dat het een zoektocht is om de juiste balans te vinden tussen fysiek en digitaal contact met zowel collega’s als opdrachtgevers. Streven van PROOF Adviseurs is een best of both worlds; het efficiënte van digitaal contact en het rijke van fysiek contact.

Waar willen we naartoe?

Op basis van mijn onderzoek verwacht ik dat de afwisseling om op kantoor, thuis of bij de opdrachtgever te werken altijd zal blijven. In de eerste plaats omdat dit inherent is aan het advieswerk. In de tweede plaats omdat deze hernieuwde vorm van contact efficiëntie oplevert. Tegelijkertijd merkte ik tijdens mijn onderzoek dat de meeste adviseurs ook een gevaar zien in het ‘te efficiënt’ willen werken. Het advieswerk is namelijk meer dan beeldbellen met collega’s en opdrachtgevers.

Samen met de adviseurs heb ik tijdens een sessie verkend welke weg PROOF Adviseurs in wil slaan voor het optimaliseren van de hybride werkomgeving. Vragen die hierbij aanbod kwamen waren; duiden we in offertes welke vorm van contact op welk moment gewenst is? Op welke wijze kunnen de jonge collega’s nog meer leren van ervaren de collega’s? Hoe blijven we een goede balans houden tussen functioneel en informeel contact? Tijdens de sessie zijn er in het team gelijk al eerste acties ondernomen. Een mooie stap voor de toekomst waarin de adviseurs van PROOF Adviseurs zowel digitaal als fysiek opdrachtgevers blijven ondersteunen bij het realiseren van maatschappelijke opgaven.

Matthia Goedegebuur is tweedejaars Bestuurskunde student aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij schreef dit blog als afsluiting van zijn stage waarin hij meeliep in projecten en een eigen onderzoek uitvoerde naar hybride werken.