Onderzoek klimaatadaptatie

Overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte zijn belangrijke opgaven om Nederland klimaatbesteding en waterrobuust te maken. Om deze opgaven het hoofd te bieden werken overheden en maatschappelijke organsiaties samen aan Regionale Adaptatie Strategieën (RAS). Samen met Bureau 7TIEN hebben wij de doeltreffendheid en doelmatigheid van de samenwerking van het waterschap Rivierenland in hun RAS-verbanden onderzocht. Uit ons onderzoek vallen belangrijke lessen te trekken op inhoud, maar zeker ook op proces en de relationele kant van samenwerking. Het onderzoek heeft dan ook geresulteerd in diverse aanbevelingen. Lees meer