Twentse visie en agenda voor Leven Lang Ontwikkelen

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan sneller dan ooit, zowel economisch, technologisch als demografisch zijn er grote transities gaande. Werkenden, werkzoekenden en studenten moeten worden voorbereid op een snel veranderende arbeidsmarkt. Wanneer dit niet gebeurt kan dit uiteindelijk leiden tot stagnatie en het vastlopen van de economie.

Leren stopt niet in het initiële onderwijs en het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Naast het structurele belang van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft de coronacrisis ook de urgentie hiervan extra aangetoond. Door de coronacrisis is nog duidelijker geworden dat bedrijven en de beroepsbevolking veerkrachtig en wendbaar moeten worden.

Afgelopen jaar heeft PROOF Adviseurs in opdracht van het Bestuurlijk Werkbedrijf Twente een gezamenlijk gedragen visie en agenda voor Leven Lang Ontwikkelen ontwikkeld. Twente heeft veel om trots op te zijn. Er zijn veel goede voorzieningen op het terrein van arbeidsmarkt, onderwijs en economie. Ook is de regio in diverse publicaties terug te vinden als goed voorbeeld van samenwerking aan regionale sociale en economische doelstellingen. Tegelijkertijd is er meer nodig: de huidige aanpak op LLO is vanuit het perspectief van bedrijven, instellingen en inwoners onvoldoende samenhangend, duidelijk en proactief.

In oktober 2021 heeft PROOF Adviseurs de gedragen visie en agenda opgeleverd, met commitment van alle triple helix partners. Het doel van de visie en agenda is om inwoners van Twente vooruit te helpen. Om dit te bereiken zijn er  vier speerpunten en negen acties opgesteld in die de komende jaren worden uitgevoerd door de betrokken partners.

In onze aanpak is ervoor gekozen om – op basis van het Denk- en Werkmodel van PROOF Adviseurs – het ontwikkelproces sterk participatief in te richten, met veel co-creatie met de verschillende stakeholders. Een belangrijk deel van onze aanpak was daarom gericht op het een inventarisatie van de ervaringen, beelden, wensen en ideeën van de verschillende stakeholders. Via een groot aantal interviews en groepssessies en via een survey onder ondernemers is een goed beeld verkregen van de huidige situatie en de wensen voor de toekomst.

Benieuwd geworden naar de visie en agenda van Twente? Lees dan hier de rapportage “Twentse visie en agenda Leven Lang Ontwikkelen”. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseur Lianneke den Toom (Lianneke@proofadviseurs.nl).