Rekenkameronderzoek jeugdhulp

De samenwerking in jeugdhulp kan nog beter. Veel gemeenten zoeken naar de juiste rol binnen de jeugdhulp en hoe ze grip en sturing kunnen houden. Uiteindelijk is het één groot samenwerkingsvraagstuk tussen gemeenten en zorgorganisaties. De gemeente Lelystad wil ook haar rol en plek binnen de samenwerking verbeteren, zodat er betere hulp ontstaat voor de gezinnen en jeugd van Lelystad. De Rekenkamer van Lelystad heeft ons gevraagd hier onderzoek naar te doen. Begin oktober is onze onderzoeksrapportage ‘Governance Jeugdhulp Lelystad’ aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het onderzoek dient de gemeente Lelystad te helpen bij het leren van eerdere ervaringen en het vinden van de juiste rol voor elk gremium binnen jeugdhulp.

We hebben onderzoek gedaan naar de bestuurlijke aansturing, verantwoording en informatievoorziening rond het dossier jeugdhulp tijdens de periode van 20 maart 2014 tot 10 november 2020. Dit heeft geresulteerd in twee rapportages, een feitelijke- en bestuurlijke rapportage. In de bestuurlijke rapportage analyseren wij de feiten uit de feitelijke rapportage, geven wij onze bevindingen en conclusies en tot slot zeven aanbevelingen.

Het onderzoeksteam heeft gewerkt met een normenkader, waarbij we instrumenten als een documentenstudie, interviews, enquête, en (raads)sessies hebben ingezet. De zeven aanbevelingen geven handvatten aan de gemeente Lelystad om de interne samenwerking van de gemeente te verbeteren, zodat er een optimaal evenwicht tussen de samenwerkingsvorm, het juiste proces, uitstekende relaties en heldere en tijdige communicatie over proces en inhoud ontstaat.

Benieuwd naar al onze bevindingen en aanbevelingen? Lees dan hier de bestuurlijke rapportage “Governance Jeugdhulp Lelystad”.