PROOF Adviseurs is kwartiermaker Human Capital Agenda Laadinfra

De komende jaren moeten per werkdag 30 tot 70 publieke laadpalen worden aangesloten. Dat leidt tot duizenden extra banen, terwijl het tekort aan arbeidskrachten rond de energietransitie nu al nijpend is. Een Human Capital Agenda (HCA), specifiek voor laadinfra, biedt soelaas. Hiermee gaat onze adviseur Henk Bakker als kwartiermaker samen met het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL), ElaadNL en alle andere betrokkenen aan de slag.

Een HCA omvat een visie, ambitie en aanpak om te komen tot een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Opgesteld in nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, publieke partijen en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Deze aanpak is ook gevolgd voor de laadinfrastructuur. NKL en ElaadNL hebben samen met bedrijven in de sector, netbeheerders en opleidingsinstituten verkend welke acties nodig zijn om arbeidskrapte tegen te gaan. Het resultaat staat in de notitie ‘Naar een Human Capital Agenda Laadinfrastructuur’. De naam zegt het al: het document is een opmaat naar een structurele actieagenda, waaraan alle partijen zich verbinden.

Op de website van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur licht Henk Bakker zijn visie en aanpak als kwartiermaker toe. U kunt het artikel hier lezen.

Uitgelichte foto © ElaadNL