Position Paper: Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd en dit vraagt om actie van alle gemeenschappelijke regelingen (GR-en). Bent u al op de hoogte wat deze wijziging voor u betekent? Om u op weg te helpen hebben wij een aantal hulpmiddelen voor u samengesteld.

Allereerst hebben we een vraag- en antwoorden lijst samengesteld waarin de 10 meest gestelde vragen over de wijziging van de Wgr worden beantwoord. Mogelijk dat vragen die u heeft over de wijzigingen hierin direct worden beantwoord. Zo niet, dan is er de mogelijkheid aanvullende vragen te stellen.

Daarnaast hebben we op basis van onze jarenlange ervaring bij het ontwerpen, wijzigen, opheffen en werken met GR-en een Position Paper voor u geschreven. In deze paper delen we onze visie over hoe de wijziging van de Wgr zo effectief mogelijk kan worden ingezet. Hierbij besteden we specifiek aandacht aan het doel van de wijziging, namelijk de versterking van de democratische legitimiteit en de inzet van (her)nieuw(d)e instrumenten. U kunt ons Position Paper hier lezen.

Tot slot organiseren we op dinsdag 1 november van 15:00 tot 17:00 uur een Webinar over de wijziging van de Wgr. Tijdens deze Webinar komen verschillende experts aan het woord over de implementatie van de wijziging en is er vollop de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Meer informatie over het programma volgt snel. U kunt zich hier alvast aanmelden.

Voor vragen, een belafspraak of gewoon een kop koffie hebben kunt u contact opnemen met Maarten Waleboer, Lianneke den Toom, Rob de Greef en/of Maarten Hageman.