Maarten Hageman

Samenwerken losmaken, dat is de specialiteit van Maarten. Hij brengt beweging in samen­werken en legt vervolgens de goede governance vast. Daarbij put Maarten uit zijn rijke kennis en ervaring in het publieke domein, als wetenschapper, gemeentejurist, regio­secretaris en faculteitsdirecteur maatschappij & recht.

Maarten biedt grip op samenwerken vanuit een breed-maatschappelijk perspectief. Op Maarten wordt een beroep gedaan als diplomaat-terreinverkenner voor een nieuw elan aan de samenwerking of bij de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden met concrete doelen en tastbare resultaten. Na gesprekken en deskresearch presenteert hij zijn aanbevelingen, met aandacht voor plaatselijke succes- en faalfactoren en met concrete aanbevelingen voor een goede samenwerkingsvorm. Daarbij staat steeds de governance van samenwerken centraal: niet alleen de institutionele kant, maar ook de processuele en relationele aspecten.

Maarten helpt allerhande organisaties en teams met workshops en leergangen verder op weg: professionals, bestuurders, managers en raadsleden. Als gepassioneerde docent gaat hij samen met deelnemers aan de slag voor grip en resultaatvolle samenwerking.

Terug naar overzicht

Loopbaan & carriere

PROOF ADVISEURS (2016-heden)

Associate

GEMEENTELIJKE SAMENWERKING VNG (2016-heden)

Kerndocent

SAMENWERKING & GOVERNANCE (2015-heden)

Adviseur Strategie

HOGESCHOOL UTRECHT (2009-2015)

Directeur Faculteit Maatschappij & Recht

BESTUURSDIENST REGIO RIVIERENLAND (2001-2009)

Secretaris directeur

REGIO RIVIERENLAND (1994-2009)

Plv. secretaris en hoofd Bestuur en Beleid

SECRETARIS REGIO NIJMEGEN (1991-1994)

Juridisch beleidsmedewerker

Opleiding

 • Gepromoveerd Bestuur en Maatschappij 16de eeuw; Radboud Universiteit (2005)
 • Doctoraal Nederlands Recht/Bestuurskunde en Moderne Geschiedenis (cum laude), Radboud Universiteit (1988)
 • Bestuurlijk organisatierecht; governance, samenwerking en decentralisaties
 • Leiderschap, onderhandelingsstijlen, conflictcoaching en mediation
 • Management voor gemeentesecretarissen

Nevenfuncties

 • Universitair gastdocent Decentralisatie, bestuurlijke samenwerking en gemeenterecht
 • Voorzitter reünistenkring Radboud Universiteit Nijmegen
 • Bestuurder enkele wetenschappelijke stichtingen en fondsen
 • Vive-vz Gewestsecretarissen van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG; tot 2009)
 • Bestuurder VNG Gelderland (tot 2009)
 • Voorzitter ministeriële taakgroep herziening Wet gemeenschappelijke regelingen (tot 2009)

Publicaties

Code cooperative governance

Ook met ons samenwerken?

Benieuwd naar wat onze adviseurs voor uw organisatie kunnen betekenen? Laten we kennismaken!

Neem contact op