Nationaal warmtecongres

De energie- en warmtetransitie zijn complexe, multidisciplinaire opgaven en vragen om grootschalige samenwerking. Wij weten als geen ander hoe complex samenwerken op multidisciplinaire vraagstukken is en deelden daarom onze kennis en expertise over governance van samenwerking op het Nationaal Warmtecongres. Hiermee vroegen wij aandacht voor het belang van effectief samenwerken. In dit artikel delen we onze visie op het realiseren van effectief samenwerken in de energie- en warmtetransitie.

Zoals de aanleg van een nieuw warmtenet, waarbij belangen van onder andere woningcorporaties, gemeenten, de bouw en de industrie soms niet op één lijn zitten. Er is dan vaak niet één heldere oplossing hoe iedereen van het gas af kan. Dit is ook van toepassing op andere vraagstukken in de energie- en warmtetransitie. Om toch een antwoord te bieden op de vraagstukken dienen vanuit de verschillende belangen deel deeloplossingen met verschillende partijen gevonden te worden. Dat is normaal en niet erg, want verschillende belangen zijn namelijk niet gelijk tegengestelde belangen.

Ons startpunt in opdrachten is dan ook om de verschillende belangen te inventariseren en in co-creatie met de deelnemers van samenwerkingsverband te verkennen in hoeverre de verschillende belangen verenigbaar zijn. Vanuit onze ervaring weten we hoe belangrijk het is om zo volledig mogelijk de feiten en belangen binnen complexe vraagstukken te identificeren en open op tafel te leggen. De complexiteit van de energie- en warmtetransitie kan daarom het beste worden omarmd en door de verschillende partijen gezamenlijk herkend en hanteerbaar gemaakt worden.

Tijdens het Warmtecongres, op 3 oktober jl., hebben wij met deelnemers aan het verkend hoe complexiteit in de energie- en warmtetransitie kan worden omarmd. Aan de hand van een rollenspel zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het door ons ontwikkelde instrument de Strategiedriehoek. Een strategiedriehoek is een middel om op gestructureerde wijze met deelnemers aan de samenwerking te verkennen waar de gemeenschappelijkheid ligt.

Met onze begeleiding verkenden de deelnemers tijdens het Warmtecongres allereerst de ambitie, de mogelijkheden van samenwerking en de kansen. Om op basis daarvan een gezamenlijk strategie te ontwikkelen in plaats van ieder voor zich hun eigen belang te verdedigen. De deelnemers werden uitgedaagd om vanuit verschillende perspectieven te ervaren. Vanuit onze expertise en onze onafhankelijke rol clusterden wij de verschillende belangen en vertaalden de voordelen naar een gezamenlijke ambitie. Hierdoor ontstond er een eerste gezamenlijke strategie van de deelnemers. Door te werken met de Strategiedriehoek zagen deelnemers kansen om samen aan de slag te gaan met de energie- en warmtetransitie.

Om samen aan de slag te gaan met de energie- en warmtetransitie is de juiste procesbegeleiding cruciaal.  Deze dient neutraal te zijn, zodat snel overzichtelijk wordt waar de verschillende belangen verenigbaar zijn en waar, de ambitie, kansen en mogelijkheden liggen. Wij hebben veel ervaring in het realiseren van deze onafhankelijke procesbegeleidingsrol waarin wij pleiten voor een integrale aanpak waar elke deelnemers zijn eigen rol en bijdrage levert en tegelijkertijd de verbinding met het groter geheel niet verliest.

Wilt u meer weten over onze visie en aanpak met betrekking tot opgaven binnen de energie- en warmtetransitie, neem dan contact op met onze adviseurs Jan Willem Botter, janwillem@proofadviseurs.nl, of Florian Theissen, florian@proofadviseurs.nl.