Human Capital Agenda Laadinfra

In het Klimaatakkoord zijn de ambities op het gebied van elektrisch vervoer hoog: de aansluiting van 1,7 miljoen laadpunten voor 2030. Realisatie hiervan staat of valt met voldoende vakmensen. Gelet op de arbeidskrapte en personeelstekorten is dit een grote uitdaging. In het afgelopen jaar heeft PROOF Adviseurs als kwartiermaker gewerkt aan de totstandkoming van de Human Capital Agenda voor de laadinfrastructuur.

Doelstelling van de Human Capital Agenda Laandinfra was het ontwikkelen van een samenwerkingsovereenkomst waarin door verschillende stakeholders (zie hieronder) commitment is uitgesproken om de uitdagingen omtrent de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Onderdeel hiervan was ook het realiseren van financiering als aanjager om de afspraken uitgevoerd te krijgen en een organisatorische inbedding in het landelijke samenwerkingsverband Mensen maken de Transitie.

De partijen die zich hebben verbonden aan de Human Capital Agenda Laadinfra zijn:

 1. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Techniek Nederland
 3. Bouwend Nederland
 4. MBO Raad
 5. Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) Nederland
 6. Netbeheerders, via ElaadNL
 7. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven SBB
 8. Mensen maken de Transitie
 9. Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE)
 10. Vereniging DOET
 11. MRA-Elektrisch

Met de ondertekening van de overeenkomst is onze opdracht als kwartiermaker afgelopen. Projectleider Henk Bakker blikt terug: “Ik kijk met veel plezier terug op het afgelopen proces. Iedereen voelde de urgentie, dacht actief mee en sprak commitment uit. Fijn om te mogen regisseren en faciliteren.”

Vanaf 1 januari 2023 wordt het stokje van ons als kwartiermaker overgedragen aan de gezamenlijke themahouder. De inbedding in Mensen maken de Transitie is een extra waarborg voor de beoogde grote impact: met voldoende vakmensen en slim werken zorgen dat de laadinfrastructuur, er zo snel mogelijk staat, als bijdrage aan de duurzaamheidsagenda van Nederland.