Evaluatie Reclamecode Alcoholhoudende Dranken

PROOF Adviseurs heeft samen met Ecorys in opdracht van ZonMw een evaluatie uitgevoerd naar de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). Deze evaluatie vond plaats naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord dat in 2018 door meer dan 70 maatschappelijke organisaties werd ondertekend. Het Preventieakkoord heeft onder meer ten doel problematisch alcoholgebruik tegen te gaan en in dit kader is in het akkoord opgenomen dat de RvA onafhankelijk geëvalueerd zou moeten worden.

De belangrijkste uitkomst van de evaluatie is dat de RvA in zijn algeheel volledig, actueel en doeltreffend is, maar dat er punten ter verbetering zijn. In het rapport zijn er daarom verschillende aanbevelingen opgenomen die zien op het versterken van de inhoudelijke bepalingen van de RvA, draagvlak en uitvoerbaarheid, governance, naleving en handhaving en het bereik en beïnvloeding van minderjarigen. Voorbeelden van de aanbevelingen zijn het verstreken van de procedurele governance, het geven van een uitgebreide en heldere toelichting bij de klachtenuitspraken en het verstrekken van de RvA door nauwer aan te sluiten bij de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. De evaluatie hebben wij uitgevoerd met behulp van een (juridische) documentenstudie, diepte-interviews en een speciale Synmind-sessie.

Het onderzoeksrapport is afgelopen april aan de Tweede Kamer verzonden met een Kamerbrief waarin de staatsecretaris schreef dat het een gedegen rapport was met concrete aanbevelingen.

Meer weten over de evaluatie? Lees hier het onderzoeksrapport.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lianneke den Toom, lianneke@proofadviseurs.nl