Coachings- en trainingsaanbod uitgebreid met MBTI

Ons coachings- en trainingsaanbod is sinds kort uitgebreid en verdiept met MBTI. Onze adviseur Florian Theissen is MBTI-gecertificeerd en kunnen deze methodiek toepassen in coaching en trainingen in teamverband en individueel.

MBTI staat voor de Myers-Brigss Type Indicator en is de meest populaire persoonlijkheidsvragenlijst ter wereld. MBTI wordt onder meer ingezet persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling en gaat uit van de verschillende voorkeuren die mensen hebben aan de hand van vier dimensies:

  • Waar richt u uw aandacht op – Extraversion (E) of Introversion (I)
  • Hoe neemt u informatie op? – Sensing (S) of Intuition (N)
  • Hoe neemt u beslissingen? – Thinking (T) of Feeling (F)
  • Hoe gaat u om met de wereld om u heen?– Judging (J) of Perceiving (P)

Na het invullen van de vragenlijst vindt een persoonlijk feedback gesprek plaats met als doel meer inzicht te creëren, maar vooral ook mensen zelf hun voorkeuren te laten bepalen. MBTI gaat namelijk ervan uit dat mensen uiteindelijk zelf het beste weten wat hun best fit is. De MBTI practioner helpt hierbij. Voor meer informatie zie de website van de Myers-Briggs Foundation.

Meer weten over hoe MBTI werkt en hoe het helpt in de relationele governance van samenwerking en uw organisatie of team kan versterken. Neem dan contact op met Florian Theissen.