Bundel Juridische vragen in het sociaal domein

Afgelopen zomer is de bundel Juridische Vraagstukken in het Sociaal domein gepubliceerd. De bundel voorziet juridische vraagstukken uit de sociaal domein-praktijk van wetenschappelijke antwoorden. Laura en Florian hebben vanuit hun praktijkervaring over samenwerking in het sociaal domein bijgedragen door twee hoofdstukken te schrijven.

Hoofdstuk 8 ‘Transformeren is ook het omarmen van de complexiteit – Mijn lessen uit vijf jaar transitie in het sociaal domein’ uit de bundel is geschreven door Florian. In dit hoofdstuk beschrijft Florian zijn persoonlijke lessen die hij sinds de transitie heb mogen leren over de zoektocht naar transformatie, de paradox van twee betekenissen van het woord ‘systeem’, het dilemma van marktwerking in het sociaal domein, het raadsel van het beste inkoopsysteem en ten slotte het vraagstuk van de juiste schaalgrootte.

Hoofdstuk 10 ‘Meer begrip bij grip op samenwerking?! Onze kijk op een belangrijke discussie’ is geschreven door Laura en Florian. Samen duiden ze het begrip ‘grip op samenwerking’ nader en gaan ze in waarom samenwerking niet weg te denken is uit het openbaar bestuur. Ook kijken ze naar de verschillen tussen ‘lichte’ en ‘zware’ samenwerking en of (nieuwe) wettelijke instrumenten grip kunnen versterken. Volgens Laura en Florian gaat ‘grip’ eigenlijk over vertrouwen en is er voor vertrouwen veel meer nodig dan institutionele governance. Procedurele en relationele governance zijn even belangrijk en worden soms over het hoofd gezien. Daarnaast pleiten Laura en Florian voor een dynamische benadering van governance.

De bundel Juridische Vragen in het Sociaal Domein is samengesteld onder redactie van mr. dr. G. Boogaard, mr. dr. C.B. Modderman en mr. drs. T.H.G. Robbe (ISBN: 9789013164657).