Save the date: 3e landelijke bijeenkomst depressiepreventie bij chronisch zieken

Save the date 11 januari 2024 tussen 9.30 en 12.30 uur voor de derde landelijke bijeenkomst voor de ‘Ketenaanpak preventie en terugdringen van depressies bij chronisch zieken.’ De bijeenkomst wordt digitaal gehouden via Microsoft Teams. 

Het hebben of krijgen van een chronische ziekte is een ingrijpende gebeurtenis. Het tast vaak ook de geestelijke weerbaarheid aan. Om depressieve klachten bij mensen met een chronische aandoening te voorkomen en terug te dringen ontwikkelt PROOF Adviseurs met Ecorys, een landelijke ketenaanpak. Dit doen wij in opdracht van het ministerie van VWS. Het doel is om betrokken partijen te faciliteren en toe te rusten om een sluitende ketensamenwerking te realiseren. Natuurlijk met bijzondere aandacht voor mensen met een chronische ziekte zelf. 

Samen met u willen we ervoor zorgen dat mensen met een chronische ziekte goed ondersteund worden. Een keten die effectief met elkaar samenwerkt is hiervoor essentieel. Daarom organiseren we meerdere landelijke bijeenkomsten. De tweede landelijke bijeenkomst vond plaats op 8 december 2022. Bij de derde landelijke bijeenkomst delen wij graag met u de voortgang en de resultaten van de pilots en gaan we verder in gesprek over kansen in de ketensamenwerking.  

U kunt zich aanmelden via deze link. Wij sturen u begin december 2023 de definitieve uitnodigingen met programma. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Sophie Koolma (projectsecretaris) via sophie@proofadviseurs.nl