Rob de Greef

Rob is een jurist met een scherp oog voor de politiek-bestuurlijke context. Hij is gespecialiseerd in vormgeving van samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden, in het bijzonder allerlei vormen van gemeenschappelijke regelingen.

Zijn juridische aandachtspunten zijn staatsrecht, gemeenterecht, algemeen bestuursrecht en overheidsprivaatrecht. Hij begeleidt gemeenten, provincies en waterschappen bij de vormgeving van samenwerkingsverbanden, houdt zich veel bezig met governance vraagstukken rond verbonden partijen en ook met interbestuurlijk toezicht, binnengemeentelijke decentralisatie en bevoegdheidsvraagstukken. Hij is ook een gedreven docent die graag op interactieve wijze zijn ‘cursisten’ langs de te behandelen stof brengt.

Rob publiceert regelmatig over samenwerkingsrecht in gerenommeerde bladen als De Gemeentestem, het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht en Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. Hij is verder auteur van het artikelsgewijze commentaar op de Wet gemeenschappelijke regelingen in Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet (Wolters Kluwer).

Terug naar overzicht

Loopbaan & carriere

PROOF ADVISEURS (2015-heden)

Adviseur en Partner

KOKXDEVOOGD (2012-2015)

Adviseur en Partner

BERENSCHOT PM (2008-2011)

Senior-Consultant Bestuurlijk Juridisch Organiseren

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKRELATIES (2005-2008)

Beleidsmedewerker

Opleiding

Rob studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting staats- en bestuursrecht, aan de Radboud Universiteit.

Nevenfuncties

Rob is docent/onderzoeker staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit sinds 2011. Hij is betrokken bij de vakken gemeenterecht, overheidsrechtspersonenrecht en staatsrecht en schrijft daarnaast een proefschrift over de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen.

Rob is bij Wolters Kluwer ook vaste kroniekschrijver van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, gast-annotator bij de Gemeentestem, redactielid bij De Gemeentewet en haar toepassing en auteur van het artikelsgewijs commentaar op de Wet gemeenschappelijke regelingen in Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet.

Voor Reed Business is hij auteur van het artikelsgewijze commentaar op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht in de Kennisbank Bestuursrecht. Tevens schrijft hij wel eens een gastcolumn op gemeente.nu.

Publicaties

Handreiking voor de Rekenkamer Oost Nederland

Grip op regionale samenwerking; handreiking voor gemeenteraadsleden en griffiers

Verbonden partijen, de lusten en de lasten van verzelfstandiging

Handreiking Intergemeentelijke Samenwerking Toegepast

Sturing & toezicht op Gemeenschappelijke regelingen: Handreiking voor Provinciale Staten van Overijssel

Code cooperative governance

Ook met ons samenwerken?

Benieuwd naar wat onze adviseurs voor uw organisatie kunnen betekenen? Laten we kennismaken!

Neem contact op