Henk Bakker

Henk Bakker is een ervaren adviseur, expert en procesmanager op het vlak van publieke en publiek-private samenwerking en dienstverlening. Met name op de snijvlakken van maatschappelijke vraagstukken, zoals arbeidsmarkt, onderwijs, economie, sociaal domein en zorg.

Henk heeft het profiel van een trusted advisor en is als een vis in het water bij het zoeken en creëren van gedeelde belangen in multi stakeholder omgevingen. Zijn aanpak is sterk veranderkundig en gebaseerd op uitgebreide kennis en ervaring. Gericht op korte termijn successen èn duurzame resultaten door doordachte processen, respect voor mensen, inzet van versnellende en draagvlak creërende werkvormen en instrumenten en solide organiseren.

Als ervaren adviseur en (project)manager zet ik graag mijn tanden in publieke en publiek-private samenwerking en (publieke) dienstverlening. Ik werk o.a. op de snijvlakken van arbeidsmarkt, onderwijs, economie, sociaal domein en zorg. Mijn profiel is dat van trusted advisor. Als een vis in het water als verbinder in belangenrijke multi stakeholder omgevingen. Mijn aanpak is sterk veranderkundig en gebaseerd op uitgebreide kennis en ervaring. Gericht op duurzame resultaten èn daartoe korte termijn successen. Door doordachte processen, respect voor mensen, inzet van versnellende werkvormen en instrumenten en solide organiseren.

Ik heb uitgebreide ervaring met advies en programma- en projectmanagement door tientallen (samenwerkings)projecten en ook als onderzoeker, interim manager, implementatiemanager, moderator, trainer, coach en spreker bij congressen en events.

Ik voerde diverse ontwikkel- en implementatietrajecten uit. Voor een groot aantal gemeenten en ook voor non profit organisaties, sectoren, provincies, scholen, ministeries en ZBO’s. Onder andere een gezamenlijke Loopbaanwinkel Leven Lang Ontwikkelen, vier jongerenloketten, inkoop en samenwerking jeugdzorg, twee Regionale Bureaus Leerplicht en VSV, De Nieuwe Kans in Rotterdam en Bedrijfsverzamelgebouwen Werk & Inkomen. En ook veel onderzoek, zoals naar integrale samenwerking, inburgering, inkoop jeugdzorg, succesvolle werkgeversdienstverlening en succesvolle samenwerking op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en economie. De lessons learned vertaalde ik i.o.v. ministeries en landelijke (koepel)organisaties onder andere in landelijke handreikingen en kennisgedreven analyse- en actietools.

Voorbeelden van handreikingen: Van Alliantievorming tot Arrangementen’, ‘Handreiking Leerwerkloketten’, ‘Taalakkoord Werkgevers’, en ‘Inkoopstrategie’ en ‘Lokale Samenwerking Aanpak Jeugdwerkloosheid. Veelgebruikte (digitale) analyse- en procestools, effectief als katalysator voor betere samenwerking, zijn bijv.: Participatiescan, Zelfscan Werkgeversdienstverlening Leren en Werken, de Schuldenaanpak scan Schouders Eronder, de Samenwerkingstool Learning Communities HCA Topsectoren en de Routebenadering Jeugdwerkloosheid. Ik pas, op maat, ook andere bewezen werkvormen toe, zoals klantreizen, casusonderzoek, LEAN, EffectenArena en (dubbele) SWOT-sessies.

Voor ministeries, ZBO’s, koepels e.a. verzorgde ik ook landelijk project- en programmamanagement, zoals Taalakkoord Werkgevers, Innovatie Arbeidsmarkt, Jeugdwerkloosheid en Armoede en schulden.

Terug naar overzicht

Loopbaan & carriere

PROOF Adviseurs (2020-heden)

managing senior adviseur

Ecorys (2013-2020)

Director Sociale Innovatie

PGGM (2012-2013)

Manager Nieuwe dienstverleningsconcepten

Berenschot (2006-2012)

Sr. Managing Consultant Onderwijs en Arbeidsmarkt

Capgemini Consulting (2001-2006)

Principal consultant Onderwijs

KLIQ Re-integratie en Employability (1999-2001)

Programmamanager

Arbeidsvoorziening NL/UWV (1992-1999)

Sr. adviseur, (project)manager

CNV (1987-1992)

Beleidsadviseur Arbeidsmarkt

Opleiding

Opleidingen:

  • 2019 Lean Six Sigma, Universiteit van Amsterdam
  • 1995 Bedrijfswetenschappen, Universiteit Utrecht / De Baak (PAO)
  • 1982-1987 Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen (Publiekrecht)

Cursussen en trainingen:

  • Facilitating Group Sessions, Capgemini Academy
  • Managing Total Quality, 3M
  • Projectmanagement, diverse trainers (oa De Baak en MOC)
  • Insights (Kwakernaat)

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Stichting Clubhuis Nederland / de Buzinezzclub / Taalclub / Werkclub. Voor betere kansen voor multiproblem jongeren, vluchtelingen en working poor
  • Lid Adviescommissie Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop
  • Coach van een aantal directeuren/managers en professionals in het publieke domein en bij een aantal non profit organisaties

Publicaties

Ook met ons samenwerken

Benieuwd naar wat onze adviseurs voor uw organisatie kunnen betekenen? Laten we kennismaken!

Neem contact op