Nationaal warmtecongres

Wij weten als geen ander hoe complex samenwerken op multidisciplinaire vraagstukken is. Samenwerken is onvermijdelijk als we met elkaar de klimaattransitie tot een succes willen maken. Daarom delen wij onze kennis en expertise over governance van samenwerking op het Nationaal Warmtecongres, om daarmee aandacht te vragen voor het belang van effectief samenwerken.

Op deze dag komen alle stakeholders uit de warmtesector bij elkaar om kennis uit te wisselen, samen stappen te zetten en de uitvoering van de warmtetransitie concreet te maken. Deze transitie is niet alleen een technisch of sociaal vraagstuk, maar net zo goed ook een samenwerkingsvraagstuk. Effectief samenwerken aan maatschappelijke opgaven vraagt om een discipline overstijgende kijk op samenwerking.

Wij verzorgen daarom een sessie waarin we de urgentie laten zien van het open op tafel leggen van verschillende belangen, hoe deze te identificeren, te verenigen en te clusteren. Toewerken naar een gezamenlijk doel, het hebben van een breed gedragen aanpak en wederzijds begrip begint bij een open, verkennend gesprek. Dit is het startpunt waar vanuit wij werken met ons denkmodel.

Daarnaast is de omarming van de complexiteit van dit transitievraagstuk belangrijk voor de hanteerbaarheid hiervan. Er is niet één oplossing om de ambities in het klimaatakkoord te halen en daarmee niet één weg. Wij pleiten voor een integrale aanpak waarin elke stakeholder zijn eigen rol en bijdrage levert, maar de verbinding met het groter geheel niet verliest.

Op maandag 3 oktober staan wij op de Floriade in Almere tijdens het Nationaal Warmtecongres en vertellen we ons verhaal. Komt u ook? Meer informatie over het Nationaal Warmtecongres vindt u hier.