Masterclass Intergemeentelijk ondernemerschap

PROOF Adviseurs biedt in samenwerking met de Universiteit Utrecht, UBRivierenland, Consillium Pro en ICTRecht de Masterclass Intergemeentelijke ondernemerschap aan. In de Masterclass krijgen professionals handvatten uitgereikt voor het organiseren en uitvoeren van innovatieve samenwerkingsprojecten en het maken van verantwoorde keuzes.

Docenten uit de wetenschap en de praktijk delen in de masterclass nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van innovatieve en baanbrekende samenwerking tussen publieke en private actoren. Gedurende het programma leren professionals instrumenten kennen voor het ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren van projecten met verschillende stakeholders en leren deze vervolgens ook toe te passen in eigen casuïstiek en de casus van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR).

PROOF Adviseurs is bijna vanaf het begin nauw betrokken bij de casus van de UBR (zie hiervoor ook onze projecten). De UBR is een openbaar lichaam dat in de zeven deelnemende gemeente een passief glasvezelnetwerk aanlegt, onderhoud en beheert. We hebben het samenwerkingsverband geadviseerd over de inrichting van de governance en geven nog steeds bestuurlijk en juridisch advies over de uitrol van de organisatie.

Onze adviseur en managing partner Florian Theissen doceert vanuit zijn expertise over samenwerking in de Masterclass. Hij is docent in onderdeel 3 Publiek-private samenwerking en tegenwerking, onderdeel 5 Het organiseren van het netwerk van uitbesteding en opgaven en onderdeel 6 Inrichting van teams en organisaties.

Voor aanmelding, meer informatie over het programma en de praktische zaken kunt u terecht op de website van de Universiteit Utrecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Florian Theissen, Florian@proofadviseurs.nl.