Dag van de Mantelzorg

Vandaag is het de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar, maar wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend en verdient waardering. Daarom staan wij vandaag even stil bij de circa vijf miljoen mantelzorgers die in Nederland zorgen voor naasten, familie of geliefden.

Ondanks dat veel mantelzorgers genieten van de leuke en mooie momenten van het zorgen voor een dierbare is de druk op mantelzorgers hoog. Deze druk kan leiden tot overbelasting en dit maakt, dat mantelzorgers een grotere kans hebben op psychische klachten. Om mantelzorgers nu en in de toekomst zo goed mogelijk te ondersteunen en om overbelasting en psychische klachten terug te dringen ontwikkelen PROOF Adviseurs en Ecorys, in opdracht van ministerie van VWS, een landelijke ketenaanpak. De ketenaanpak bouwt nadrukkelijk voor op bestaande samenwerkingen en heeft als doel om organisaties en zorgverleners rondom mantelzorgers beter met elkaar te verbinden. Uiteraard met bijzondere aandacht voor de eigen regie van de mantelzorger zelf.

In het kader van de ontwikkeling van de ketenaanpak organiseren we landelijke bijeenkomsten. Wilt u meer horen over de pilots die dit najaar zullen opstarten in verschillende regio’s van het land, meedenken over het onderwerp van de ketenaanpak en/of uw eigen kennis en ervaring met ons delen? Meld u dan aan voor de Tweede Landelijke Bijeenkomst op donderdag 25 november van 09.30-13.00 uur.

De bijeenkomst is bedoeld voor organisaties en professionals die een rol hebben in het herkennen en erkennen van mantelzorgers, mantelzorgers ondersteunen en natuurlijk ook ook mantelzorgers zelf en belangenorganisaties van mantelzorgers. U kunt u hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Voor meer informatie over de bijeenkomst en/of de ketenaanpak kunt u contact opnemen met de projectsecretaris, Marieke Rorijs, Marieke@proofadviseurs.nl.