Artikelen door Lianneke den Toom

Stagiair Matthia Goedegebuur stelt zich voor

Gisteren hebben we Matthia Goedegebuur verwelkomt als onze nieuwe stagiair. We hebben hem een aantal vragen gesteld om nader kennis te maken. Wat studeer je?   Ik ben halverwege mijn bachelor Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is een sociale studie waarbij maatschappelijke vraagstukken worden benaderd vanuit verschillende vakgebieden zoals rechtsgeleerdheid, politicologie en economie. […]

Twentse visie en agenda voor Leven Lang Ontwikkelen

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan sneller dan ooit, zowel economisch, technologisch als demografisch zijn er grote transities gaande. Werkenden, werkzoekenden en studenten moeten worden voorbereid op een snel veranderende arbeidsmarkt. Wanneer dit niet gebeurt kan dit uiteindelijk leiden tot stagnatie en het vastlopen van de economie. Leren stopt niet in het initiële onderwijs en […]

Wetsvoorstel Wet gemeenschappelijke regeling aangenomen

Het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is op 14 december 2021 als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel bevat verschillende wijzigingen om de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen te versterken. In dit nieuwsbericht beschrijven we kort de belangrijkste wijzigingen van […]

Taalontmoeting op de werkvloer

In de gemeente Rotterdam hebben 90.000 mensen moeite met de Nederlandse taal. Niet alleen mensen met een migratieachtergrond, maar ook inwoners die hier geboren en getogen zijn. Meer dan de helft van mensen met onvoldoende taalvaardigheid werkt. Maar loopt risico’s, mist loopbaankansen of kan ook naast het werk niet doen wat zij zouden willen doen. […]

Dag van de Mantelzorg

Vandaag is het de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar, maar wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend en verdient waardering. Daarom staan wij vandaag even stil bij de circa vijf miljoen mantelzorgers die in Nederland zorgen voor naasten, familie of geliefden. Ondanks dat […]

Bundel Juridische vragen in het sociaal domein

Afgelopen zomer is de bundel Juridische Vraagstukken in het Sociaal domein gepubliceerd. De bundel voorziet juridische vraagstukken uit de sociaal domein-praktijk van wetenschappelijke antwoorden. Laura en Florian hebben vanuit hun praktijkervaring over samenwerking in het sociaal domein bijgedragen door twee hoofdstukken te schrijven. Hoofdstuk 8 ‘Transformeren is ook het omarmen van de complexiteit – Mijn […]

Evaluatie Reclamecode Alcoholhoudende Dranken

PROOF Adviseurs heeft samen met Ecorys in opdracht van ZonMw een evaluatie uitgevoerd naar de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). Deze evaluatie vond plaats naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord dat in 2018 door meer dan 70 maatschappelijke organisaties werd ondertekend. Het Preventieakkoord heeft onder meer ten doel problematisch alcoholgebruik tegen te gaan en in […]

Rekenkameronderzoek jeugdhulp

De samenwerking in jeugdhulp kan nog beter. Veel gemeenten zoeken naar de juiste rol binnen de jeugdhulp en hoe ze grip en sturing kunnen houden. Uiteindelijk is het één groot samenwerkingsvraagstuk tussen gemeenten en zorgorganisaties. De gemeente Lelystad wil ook haar rol en plek binnen de samenwerking verbeteren, zodat er betere hulp ontstaat voor de […]

Rekenkameronderzoek informatiepositie verbonden partijen

De gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp hebben de onderzoeksrapportage: “De werking van samenwerking Onderzoek naar de informatiepositie van de raad bij verbonden partijen in de gemeenten Leiden en Leiderdorp” ontvangen. In het afgelopen jaar hebben wij het onderzoek voor de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp uitgevoerd. We concludeereden dat de basis van de informatievoorziening aan de raad op […]

Coachings- en trainingsaanbod uitgebreid met MBTI

Ons coachings- en trainingsaanbod is sinds kort uitgebreid en verdiept met MBTI. Onze adviseurs Florian Theissen en Jacky Jee zijn MBTI-gecertificeerd en kunnen deze methodiek toepassen in coaching en trainingen in teamverband en individueel. MBTI staat voor de Myers-Brigss Type Indicator en is de meest populaire persoonlijkheidsvragenlijst ter wereld. MBTI wordt onder meer ingezet persoonlijke […]