PROOF Adviseurs 5 jaar: interview managing partners

Op 15 mei 2015 werd Proof Adviseurs opgericht. Het eerste adviesbureau van Nederland dat zich uitsluitendop samenwerking in de publieke sector richt. Laura Huntjens, Florian Theissen en Rob de Greef waren de drie drijfveren achter deze ontwikkeling. Nu, vijf jaar later, zijn Laura en Florian nog steeds managing partner van PROOF Adviseurs. Junior adviseurs Fede Yüksel en Lianneke den Toom grijpen dit moment aan om met Laura en Florian terug te blikken op de afgelopen vijf jaar, de grootste huidige samenwerkingsuitdagingen en de komende vijf jaar.

Fede: Kunnen jullie nog herinneren wanneer het idee ontstond om een eigen adviesbureau op het gebied van samenwerking op te richten?

Florian: Jazeker, dat was in 2014 toen Laura, Rob en ik weer directe collega’s werden. Acht jaar eerder hadden wij elkaar leren kennen als collega’s en zijn daarna onze eigen weg ingeslagen. In de tussentijd werkten we alle drie vooral aan projecten waarin samenwerking centraal stond. Toen wij dus weer directe collega’s werden, was als snel weer duidelijk dat samenwerking een rode draad in al onze carrières was. Toen kwam al snel het gedachte-experiment op: misschien kunnen wij ook voor ons zelf beginnen?

Laura: Dat dit adviesbureau zich dan ging richten op samenwerking in de publieke sector was voor ons eigenlijk vanzelfsprekend en dan kan het snel gaan. Eén jaar na ons gedachte-experiment bestond PROOF Adviseurs al.

Lianneke: Waarom eigenlijk samenwerking?

Laura: We hadden in de loop van onze carrières gezien dat samenwerken steeds belangrijker werd voor partijen die zich richten op maatschappelijke doelen. Je hebt elkaar nodig, omdat taken overlappen en vraagstukken zich niet laten beperken tot gemeente en provinciegrenzen.

Florian: Ja inderdaad, wij geloven namelijk dat je samen meer kunt bereiken dan alleen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Lianneke: En wat maakt samenwerking dan zo uitdagend?

Laura: Samenwerkingsvraagstukken zijn altijd extra complex door de verschillende perspectieven. Je moet uiteenlopende, soms tegengestelde belangen, ideeën en wensen met elkaar verbinden om tot iets te komen dat voor iedereen, en voor de hele samenwerking meerwaarde heeft. Dat gaat niet vanzelf. Je moet daarvoor kunnen schaken op verschillende invalshoeken: inhoud, vorm, proces en relatie. Deze dynamiek is uitdagend en dat vinden wij leuk!

Florian: Ja, ik wil daar graag nog aan toevoegen dat je door de verschillende perspectieven voor elke opdracht strategisch na moet denken over de invalshoek. Je wilt natuurlijk de opdrachtgever ook echt verder kunnen helpen en ondersteunen. Ook vind ik het persoonlijk erg leuk om opdrachten samen met onze collega’s, netwerkpartners en opdrachtgevers uit te voeren. Het gaat dus niet alleen inhoudelijk om samenwerkingsvraagstukken maar je bent in het proces ook heel de tijd bezig met de praktische aspecten van besluitvorming en samenwerking.

Fede: Hoe hebben jullie 5 jaar PROOF Adviseurs ervaren?

Laura: 5 jaar al weer dat is echt voorbij gevlogen. Kan jij onze eerste opdracht nog herinneren Florian?

Florian: Ehm, lastige vraag volgens mij hadden wij direct iets van tien verschillende opdrachten naast elkaar. We dachten een nieuw bureau dan hebben we het vast aan het begin lekker rustig en kunnen het concept en de strategie verder uitwerken. Niks daarvan. Het duurde 2,5 jaar voordat wij überhaupt begonnen aan een strategie-traject.

Laura: We werkten toen ook nog vanuit huis, we hadden namelijk niet meteen een kantoor. We spraken in die tijd veel af bij restaurants en vergadercentra langs de snelweg en bleven daar dan een hele middag werken en vergaderen. Dat was best wel een hectische periode, zeker ook omdat dat ook de periode is dat je het bureau zichtbaar moet maken.

Florian: Ja de eerste jaren waren inderdaad hard werken en heel uitdagend. Ik vind het nu eigenlijk wel fijn dat we uit de opstartfase zijn en ons beter kunnen focussen op de opdrachten in plaats van het opbouwen van de organisatie.

Fede: Waar zijn jullie het meeste trots op?

Laura: Ik denk dat we in 5 jaar best wel veel bereikt hebben, we zijn begonnen met 3 adviseurs en werken nu met 10 adviseurs met elk hun eigen expertise. Ook zitten we nu in een mooi kantoor in Rotterdam en worden we door nieuwe opdrachtgevers echt gevonden op onze expertise. Dat is erg tof.

Florian: Dat grotere team zorgt ook voor meer diversiteit aan collega’s. Je vult elkaar daardoor goed aan en dat maakt het team waardevol. Zoals jullie weten hebben we natuurlijk recentelijk een overzicht gemaakt van alle opdrachten die wij de afgelopen 5 jaar hebben uitgevoerd. Dit waren er meer dan 450 en voor een klein adviesbureau zoals wij vond ik dat eerlijk gezegd best indrukwekkend.

Lianneke: Wat doet PROOF Adviseurs anno 2020 eigenlijk?

Laura: We voeren vooral advies en procesopdrachten uit voor decentrale overheden. Daarnaast geven wij ook met enige regelmaat trainingen/cursussen en doen wij onderzoeksopdrachten. Alhoewel de meeste klanten decentrale overheden zijn, doen wij ook opdrachten voor ministeries en sociale ondernemingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld nu voor de tweede keer het landelijke inventarisatieonderzoek samenwerkingsverbanden decentrale overheden uitgevoerd voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Florian: De gemeenschappelijke noemer van al onze opdrachten is de governance van samenwerking. Wij hebben vorig jaar bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar een gemeentelijk zwembad dat zijn deuren moest sluiten. Onze insteek is dan de governance van samenwerking, namelijk die tussen het zwembad en de gemeente. Wij kijken dan naar de institutionele, procesmatige en relationele governance. Deze drieluik is belangrijk voor onze visie en aanpak. Als wij maar één aspect bekijken mis je twee derde van het totaal.

Laura: Daarop aanvullend, al onze opdrachten hebben eigenlijk twee vereisten: het moet om minimaal twee partijen gaan die samen werken met het oog op een maatschappelijk belang. Dat kunnen overheden, semi-overheden, maatschappelijke instellingen en zelfs private instellingen zijn.

Fede: Waar liggen volgens jullie op dit moment de grootste uitdagingen?

Florian: We zien dat veel partijen zeggen dat ze iets weten van samenwerking en governance, dat ze integraal advies kunnen geven of vanuit integraliteit processen begeleiden. Maar vaak richten zij zich op één onderdeel. Onze visie onderscheidt zich hierin wel. Wij benaderen de governance van samenwerking als cyclisch en dynamisch en breder dan alleen rechtsvorm en instituties.

Laura: Er zijn ook veel samenwerkingsuitdagingen op het gebied van cross-sectoraal werken. Hij werken in veel verschillende domeinen zoals afval, energietransitie, omgevingswet, sociaal domein, arbeidsmarkt en economie. Wij kunnen verbindingen maken tussen deze domeinen. Daarnaast staat samenwerking ook nooit stil. Een huidige bijzondere ontwikkeling is de samenwerking in de triple- of multiple helix. Overheden, kennisinstellingen, ondernemingen, andere (maatschappelijke) partijen en burgers slaan de handen in een om met mooie verbindingen te leggen die de civil society verder brengen. Hier willen wij graag aan bijdragen.

Florian: Jazeker, multi-schalige vraagstukken en zeker sociale multi-problematiek vragen om dit soort nieuwe samenwerkingsconcepten. Wij willen hier graag maatwerkoplossingen bieden, op basis van opgedane ervaring, aanwezige kennis en expertise en de drive om te blijven innoveren.

Fede: Wat zijn jullie doelen voor de komende jaren?

Laura: Uiteindelijk willen wij evenveel onderzoek uitvoeren en trainingen/cursussen geven als de advies- en procesopdrachten die wij nu uitvoeren. Wij werken hiervoor gestaag door aan de opbouw van ons team van samenwerkingsexperts. In dat team heeft ieder een eigen specialisme en eigen skills en delen we de passie voor samenwerking.

Florian: En de interne focus blijft belangrijk. We willen allemaal graag leuke opdrachten uitvoeren, maar na 5 jaar hebben strikt genomen net de opstartfase afgerond. Nu is het consolideren, doorontwikkelen en innoveren. En natuurlijk hoort daarbij alle ervaringen en kennis te delen met de nieuwe collega’s, zoals wij dat nu doen bij jullie. Het bouwen aan onze ambitie is een belangrijke katalysator geweest in de afgelopen 5 jaar en zeker ook voor de toekomst.

Lianneke: Hoe gaan jullie dit lustrum vieren?

Florian: Het is tijd voor een mooi feestje! We willen het lustrum intern vieren en wij zijn nu nog hard aan het nadenken over hoe we dat in gaan vullen. Daarnaast is het voor ons ook een goede mijlpaal om een nieuwe website te laten ontwikkelen. Als het goed is gaat deze komende zomer de lucht in.

Laura: We willen het lustrum natuurlijk ook extern vieren met onze opdrachtgevers en netwerkrelaties. Het is nu door de corona maatregelen lastig om iets te organiseren. Maar dat zijn wij zeker nog van plan. Er komt dus nog een borrel en een bijeenkomst waar we inhoudelijk kunnen filosoferen over samenwerking.