Onderzoek Zwembad de Schelp afgerond

Onderzoeksrapportage Zwembad de Schelp afgerond: Van een duik in het verleden naar een veilig construct van samenwerking. Over good governance in een zwembadklimaat.

PROOF Adviseurs voerde het afgelopen jaar in opdracht van de gemeenteraad van Bergen op Zoom een onderzoek naar aanleiding van de sluiting van het gemeentelijke zwembad als gevolg van problemen met RVS in de hoofddraagconstructie. Doelstelling van het onderzoek was om op basis van een feitenrelaas te leren van de oorzaken die leidden tot de sluiting van zwembad de Schelp en aanbevelingen te formuleren voor de toekomst. De raad had met name vragen over de governance en de gemaakte keuzes in de planvorming en tijdens de bouw. Na uitgebreid onderzoek is de rapportage inmiddels afgerond en via de website van de gemeente te downloaden. Dinsdag 29 november presenteren wij onze bevindingen aan de gemeenteraad.