31 oktober evenement: Next Level Procurement

Next Level Procurement is een nieuwe visie op een aanpak voor inkoop(management) bij publieke organisaties, ontwikkeld in samenwerking door Flux Partners en PROOF Adviseurs. Vaak worden bij inkoop obstakels ervaren, door betrokken afdelingen, juist de inkoopafdelingen of beiden met het oog op de geldende regels. Next Level Procurement lost dit op. Next Level Procurement biedt altijd maatwerk gebaseerd op brede kennis en ervaring. Wij kunnen u ondersteunen met opleidingen en trainingen, een learning on the job inkooptraject, een quick scan gericht op de uitdagingen van uw organisatie, een advies en implementatietraject op basis van een plan van aanpak of het gehele pakket.

In het najaar willen wij tijdens ons Next Level Procurement gesprek graag met geestverwanten in gesprek over de uitdagingen en kansen van toekomstgericht inkoop(-management) in de publieke sector.

Bent u klaar voor Next Level Procurement?